Regio Noord Holland Noord wordt bestuurd door het Regiobestuur.

Het regiobestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een Algemeen Bestuur (diverse coordinatoren, algemene leden, afgevaardigde landelijke raad, communcicatie). Samen zorgen zij ervoor dat ruim 1800 jeugdleden en 650 kaderleden wekelijks een fijne Scoutingtijd beleven.

De activiteiten binnen de regio worden georganiseerd door verschillende regiomedewerkers. Hieronder vallen onder andere de trainers en organisatoren. Op regionaal niveau zijn in het bestuur, de verschillende teams en voor activiteiten meer dan 50 vrijwilligers actief. 


Aftreedrooster Regiobestuursleden

-mei 2015; Regiovoorzitter, Afgevaardigde Landelijke Raad, lid Communicatie, coordinator groepsondersteuning

-mei 2016; Regiosecretaris, Algemeen bestuurslid, plaats vervangend lid Landelijke Raad

-mei 2017; Regiopenningmeester, vz team deskundigheidsbevordering, vz team spel en programma

-mei 2018; weer opnieuw ;)

Facebook ScoutingRegioNHN