Het gaat goed met Scouting in Nederland: de vereniging groeit, zowel in jeugdleden als in vrijwilligers. Toch zijn er nog veel groepen waar het met de ledenontwikkeling helaas nog niet zo goed gaat. Groepen kunnen daarom gebruik maken van procesbegeleiding bij de methodiek groepsontwikkeling of de methodiek groeicirkel. Wanneer de grootste uitdagingen van een groep vooral intern liggen, zal groepsontwikkeling het beste aansluiten. Met de methodiek groepsontwikkeling krijg je als groep inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de groep en betrek je alle vrijwilligers bij het verbeteren van de interne kwaliteit. Daarmee legt groepsontwikkeling een goede basis voor ledengroei. Groepsontwikkeling draait om vijf succesfactoren waar zowel objectief als subjectief naar gekeken wordt: Spel, Vrijwilligers, Accommodaties & materiaal, Bestuur & organisatie, Financiën. 

Wij hebben ruime ervaring opgedaan sinds het programma Groepsontwikkeling is gestart, ook in onze regio hebben diverse groepen het programma gevolgd. Wil je als groep al aan de slag? Maak dan gebruik van de light-scan! Neem ook contact met ons op voor ondersteuning.

Tijdens Regioraden komt Groepsontwikkeling regelmatig aan de orde. Zo hebben we ook al een keer een (zeer verkorte versie van) de lightscan gedaan tijdens de Regioraad, en hebben we heel veel achtergrond informatie gegeven. De “5 succesfactoren” zijn besproken, de ledenontwikkeling op landelijk niveau is aan de orde geweest. En we zijn zelfs in staat om op groepsniveau hier eenvoudig naar te kijken. Verschillende groepen hebben hiervan al gebruik gemaakt. Kortom, Groepsontwikkeling is volop bezig en zal de komende jaren hoog op de agenda blijven staan!

 

 

 

 

Facebook ScoutingRegioNHN