In de regio Noord-Holland Noord zijn er voor allerlei specialiteiten verschillende ondersteunende teams. De regio streeft naar samenwerking waarmee de groepen minimaal één grote activiteit per leeftijdsgroep (speltak) per jaar boven groepsniveau organiseren. Voor de verschillende speltakken worden op deze wijze door de speltakteams en groepen jaarlijks grote activiteiten georganiseerd.

Zo is er ook regionaal een programma dat aansluit op de leeftijdsinteresses. Regionale samenwerking en de doorlopende (leer)lijn,  zorgen er voor dat er steeds nieuwe ervaringen opgedaan kunnen worden. Het deelnemen aan en organiseren van regio-activiteiten sluit hier op aan en is een uitdaging voor zowel jeugdleden als stafleden. Klik op de tabbladen voor meer informatie per leeftijdsgroep.

Spelvisie:
Scouting Nederland heeft in 2010 een nieuwe spelvisie geïntroduceerd. Met deze visie laat men duidelijk zien wat het doel en de activiteiten binnen scouting zijn. Scouting staat voor uitdaging. De spelvisie van Scouting is samen te vatten in het woord SCOUTS:

Samen plezier maken

Code en traditie zijn de basis

Outdoor staat voor avontuur

Uitdaging overal in opzoeken

Teamgevoel om het beste uit elkaar te halen

Spel en creativiteit om talenten te benutten

Facebook ScoutingRegioNHN