Welkom bij scouting regio Noord-Holland Noord, een van de grootste en veelzijdige regio's van Nederland. Gelegen tussen wadden, kust, dijk en de randstad omvat het een gevarieerd landschap voor onze scoutingactiviteiten.

Alle groepen ten noorden van de lijn Akersloot – Purmerend behoren tot onze regio. Dat zijn er 35, waarmee we een van de grootste regio’s van Nederland zijn. Onze regio heeft ook twee Admiraliteiten (RA’s geheten). Van RA-02 maken de groepen uit Alkmaar-Hoorn-Enkhuizen deel uit (maar ook de watergroepen uit Zaandam e.o.), terwijl RA-23 de watergroepen rondom Den Helder omvat. Beide RA's zijn volledig geïntegreerd in de regio.
Verder hebben we een luchtscoutinggroep (Don Bosco uit Ursem) en een muziekgroep (Helders Jachthoorn Korps) binnen onze regio, wat ons uniek maakt. 

Een regio is het bovengroeps niveau en is het eerste aanspreekpunt voor de groepen bij vragen. Met ruim 1000 scoutinggroepen in Nederland is het voor het Landelijk Service Centrum in Leusden helaas onmogelijk om alle vragen te beantwoorden en goede contacten te onderhouden met de groepen. Daarom zijn er 42 regio’s die deze rol vervullen. De regio’s worden gevormd door de groepen en de groepen bepalen dan ook voor een groot deel waar de regio zich mee bezighoudt.

Het beslissende orgaan binnen de regio is de RegioRaad. Deze vergadert minimaal twee maal per jaar en alle groepen hebben hierin een stem. De regio vertegenwoordigt de groepen in de Landelijke Raad waar de koers van de vereniging wordt bepaald.

Een andere belangrijke taak van de regio is het bevorderen van de deskundigheid van de kaderleden van de groepen. Dit wordt gedaan door het aanbieden van trainingen aan de leidinggevenden via de Scouting Academy. Het trainingsteam heeft een eigen website met alle benodigde informatie, www.trainingsteamnhn.nl

Ook voor de niet-direct leidinggevenden wordt er aan deskundigheidsbevordering gedaan. Centraal hierbij staat dat de groepen hun kennis met elkaar delen, de regio fungeert hier als facilitator en stimulator. De regiobestuursleden hebben (bijna) allemaal een achtergrond bij een groep. Velen zijn nog steeds actief bij hun eigen groep. Dit betekent dat er inmiddels veel scoutingervaring is. Het delen van deze ervaring behoort ook tot het takenpakket van de regio.

Ook het organiseren van de speltakdagen behoort tot het takenpakket van de regio. Omdat onze regio is ontstaan uit drie gewesten, worden deze gedeeltelijk nog op “subregio” niveau georganiseerd. Dit betekent dus dat we twee Regionale Scouting Wedstrijden hebben, maar ook meerdere welpendagen. Ook zijn er speciale wateractiviteiten, zoals de Water4Daagse in RA-23 en de Leliecup in RA-02. Belangrijk uitgangspunt is dat de groepen samen de speltakdagen organiseren.

Al met al een groot gebied waar bijna ieder weekend wel wat valt te beleven op scouting gebied!

 

 

Facebook ScoutingRegioNHN